Nasza strona korzysta z plików cookie
Serwis w celach prawidłowego funkcjonowania, statystycznych i reklamowych korzysta z plików cookie. Możesz zarządzać plikami cookie z poziomu Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat warunków przechowywania lub dostępu do plików cookies na naszej witrynie znajduje się w polityce prywatności. Wykorzystywane pliki cookies zwiększają prawdopodobieństwo, że reklamy produktów lub usług wyświetlane w ramach usług internetowych, z których korzystasz, będą bardziej dostosowane do Ciebie i Twoich potrzeb. Pliki cookie mogą być wykorzystywane do reklam spersonalizowanych oraz niespersonalizowanych.

Regulamin Karty Stałego Klienta (04_2024)


INFORMACJE OGÓLNE

1. Karta stałego klienta jest kartą rabatową przeznaczoną dla klientów dokonujących zakupów w firmie Hoger MB Sp. zoo, NIP 575-188-71-47
2. Karta może zostać przyznana osobom fizycznym oraz podmiotom gospodarczym.
3. KSK dla osób fizycznych jest kartą imienną i ważna jest z dowodem potwierdzającym tożsamość.
4. KSK dla podmiotów gospodarczych jest kartą przypisaną konkretnej firmie i może być używana przez osoby wykazane w wniosku, które mają obowiązek okazania dowodu tożsamości posługując się kartą
4a) Osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu gospodarczego mogą w każdym czasie zmienić listę osób uprawnionych do korzystania z karty
4b) Na wniosek osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu gospodarczego do KSK mogą zostać wydane maksymalnie 3 duplikaty.
5. Wniosek o przyznanie karty stałego klienta składa się w punkcie obsługi firm, lub u
kierownika składnicy, który rozpatruje go w terminie do 7 dni.
6. Karta jest honorowana w następujących punktach firmy Hoger MB Sp. z o.o.:
• Mrówka, 42-700 Lubliniec ul. Oleska 20
• Składnica Materiałów Budowlanych, 42-700 Lubliniec ul. Częstochowska 46
• Składnica Materiałów Budowlanych, 46-380 Dobrodzień ul. Piastowska 62a
7. Okazując przy zakupie Kartę Stałego Klienta Klient oświadcza, że rezygnuje z punktów przyznawanych w ramach programu Payback.
8. Rabat przysługuje na wybrane towary z oferty. Z rabatowania wyłączone są towary
oznaczone żółtą cerówką, objęte promocją (w tym promocją gazetkową) lub wyprzedażą.
9. Karta stałego klienta jest kartą bezterminową, ale wysokość rabatu może mieć zmienną wartość w różnych okresach.
WYSOKOŚĆ RABATÓW
Wartość zakupów brutto od której zależny jest próg rabatów sumuje się z wszystkich jednostek HOGER MB wyszczególnionych w pkt 6.
I. RABAT PODSTAWOWY 1-4%
I.1. Karta przysługuje podmiotom, które dokonają jednorazowego zakupu za min 300 zł i uprawnia do otrzymania rabatu w wysokości 1%.
I.2. Rabat może zostać podniesiony na wniosek klienta jeżeli jego obroty brutto w ciągu ostatnich 90 dni osiągną wielkość:
WIELKOŚĆ OBROTU BRUTTO W ZŁ WYSOKOŚĆ RABATU

Obrót brutto w zł

Wysokość rabatu

0-300

1%

300,01-1000,00

2%

1000,01-4000,00

3%

Powyżej 4000,00

4%


I.3 Rabat podstawowy jest przyznany bezterminowo.

II RABATY DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH- 5-10% VIP
II.1 Podmiot gospodarczy, który osiągnął rabat wysokości 4% lub więcej może złożyć
wniosek o podwyższenie rabatu do wysokości uzależnionej od obrotów brutto za ostatnie 90 dni
zgodnie z poniższą tabelą:
WIELKOŚĆ OBROTU BRUTTO W CIĄGU 90 DNI
WYSOKOŚĆ RABATU

Obrót brutto w zł

Wysokość rabatu

6000,01-10.000

5%

10.000,01-20.000

6%

20.000,01-30.000

7%

30.000,01-40.000

8%

40.000,01-50.000

9%

Powyżej 50.000

10%


II.2 Co kwartał w dniach:1 stycznia, 1 kwietnia, 1 lipca, 1 października weryfikowane są obroty i rabaty są obniżane do poziomu zgodnie z tabelą z pkt. II.1

10. Rabat podwyższony do poziomu 10%

W każdą środę posiadacze Karty Stałego Klienta otrzymują rabat 10% na zakupy dokonane w Mrówce ul. Oleska 18, skład budowlany Lubliniec ul. Częstochowska 46 oraz skład budowlany Dobrodzień ul. Piastowska 62a opłacone w chwili robienia zakupów (płatność kartą lub gotówką). Rabat przysługuje na wybrane towary z oferty. Z rabatowania wyłączone są towary oznaczone żółtą cerówką, objęte promocją (w tym promocją gazetkową, produkty tygodnia), wyprzedażą oraz towary na zamówienie.


Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 kwietnia 2024